Là Miên

Là Miên

02 Mỹ Thái 2A, P. Tân Phú, Q.7, TP.HCM

Không dễ để tìm thấy ở Sài Gòn một tiệm thêu tay, vẽ và kết hạt cho váy áo thực hiện theo đặt hàng riêng của bạn. Có Là Miên ở đây rồi!

Bài viết

Thiết kế riêng và thêu tay? Có “Là Miên” ở đây rồi!

Thường thì Miên thích gặp gỡ, hoặc phục vụ riêng cho từng khách hàng của mình, nên sản phẩm làm ra có thể xem là giới hạn, là duy nhất
Thiết kế riêng và thêu tay? Có “Là Miên” ở đây rồi!